Verander Browser

U kunt de instellingen voor uw "virtuele browser" hieronder aanpassen. Deze opties hebben invloed op de informatie die de proxy stuurt naar de doelwebsite..

User Agent (?)
Kies uit:
Onthoud: sommige websites passen misschien de content aan aan uw browserkeuze.
Referrer (?)
Stuur echte referrer:
Aangepaste referrer:
Onthoud: sommige websites valideren misschien uw referrer en blokkeren uw toegang als deze op een onverwachte waarde staat.


Informatie over privacy, censuur en allerlei andere dingen op en rond het internet:
Logo